29 Kasım 2019

DURU DOLL (Free English Pattern)

 


English Translation: @samyelidesign

MATERİALS:
Yarns: Nako pırlanta (skin color:3148)
Alize Diva (For dress, Pink (561) and light Pink (185))
Hook: 2,10 mm and 1,50 mm
2.5 mm electrical wire
Fiberfill
Fine black yarn for face contouring
Yarn for the hair

ABBREVİATİONS:
st: stitch
ch: chain
mr: magic ring
sc: single crochet
inc: increase (2 sc in the next st)
dec: decrease (sc next 2 sts together )
( )*6 :  Repeat whatever is between the brackets the number of times stated

HEAD:
Start with skin color
1) 6 sc in magic ring (6)
2) 6 inc (12)
3) (sc, inc)*6 (18)
4) (2 sc, inc)*6 (24)
5) sc, inc, (3 sc, inc)*5, 2 sc (30)
6) (4 sc, inc)*6 (36)
7) 2 sc, inc, (5 sc, inc)*5, 3 sc (42)
8) (6 sc, inc)*6 (48)
9) 3 sc, inc, (7 sc, inc)*5, 4 sc (54)
10-21) sc in each st around (54) (12 rnds)
22) 18 sc, 6 inc, 6 sc, 6 inc, 18 sc (66)
23-27) sc in each st around (66) (5 rnds)
28) (9 sc, dec)*6 (60)
29) (8 sc, dec)*6 (54)
30) (7 sc, dec)*6 (48)
31) (6 sc, dec)*6 (42)
32) (5 sc, dec)*6 (36)
Place eyes between round 20th and 21th leaving 7 sts between them.
33) (4 sc, dec)*6 (30)
34) (3 sc, dec)*6 (24)
35) (2 sc, dec)*6 (18)
36) (7 sc, dec)*2 (16)
Fasten off
Process eyelashes and eyebrows then fill the head with fiberfill.


ARMS: (2 pcs)
Start with skin color
1) 6 sc in magic ring (6)
2) (inc, 2 sc)*2 (8)
3) sc, inc, 3 sc, inc, 2 sc (10)
4) 2 sc, inc, 4 sc, inc, 2 sc (12)
5) 2 sc, 2 inc, 8 sc (14)
6-7) sc in each st around (14) (2 rnds)
8) 2 sc, 2 dec, 4 sc, dec, 2 sc (10)
9) 8 sc, inc, 2 sc (11)
10-30) sc in each st around (11) (21 rnds)

FOOT: (2 pcs)
Start with white color
1) 9 ch, starting from the 2nd ch st crochet around the chain like: 7 sc, 3 sc in next stitch, 6 sc, inc (18)
2) inc, 6 sc, 3 inc, 6 sc, 2 inc (24)
3) sc, inc, 6 sc, (sc, inc)*3, 6 sc, (sc, inc)*2 (30)
4) 9 sc, (2 sc, inc)*3, 12 sc (33)
5-7) sc in each st around (33) (3 rnds)
8) 8 sc, (sc, dec)*6, 7 sc (27)
9) dec, 7 sc, (sc, dec)*4, 6 sc (22)
10) 8 sc, (sc, dec)*2, 8 sc (20)
11) 8 sc, 2 dec, 8 sc (18)
12-17) sc in each st around (18) (6 rnds)
Take the yarn to the front.
18) From FLO: (x, 2 ch)*18
Fasten off. Cut the yarn.

LEGS: (2 pcs)
Continue with skin color from BLO on the 17th row.
18) sc in each st around (18)

19-27) sc in each st around (18) (9 rnds)
28) 12 sc, 4 inc, 2 sc (22)
29) 11 sc, dec, 6 sc, dec, sc (20)
30) sc in each st around (20)
31) 5 sc, inc, 7 sc, 2 dec, 3 sc (19)
32) sc in each st around (19)
33) 6 sc, inc, 12 sc (20)
34) sc in each st around (20)
35) 7 sc, inc, 12 sc (21)
36) sc in each st around (21)
37) 8 sc, inc, 12 sc (22)
38-41) sc in each st around (22)
42) 9 sc, place marker here and change the yarn with white color.
43-46) sc in each st around (22) (4 rnds)


Cut the yarn after the first leg is finised, do not cut the yarn after the second leg is finished

BODY:
Combine the legs.
1) 7 sc from first leg, 2 ch, 22 sc from second leg, 2 sc on the ch, 15 sc from first leg (48)
2) 8 sc, 2 sc on the ch, 40 sc (48)
3) 2 sc, inc, 10 sc, inc, 12 sc, inc, 10 sc, inc, 10 sc (52)
4-9) sc in each st around (52) (6 rnds)
10) 3 sc, dec, 12 sc, dec, 10 sc, dec, 12 sc, dec, 7 sc (48)
11) sc in each st around (48)
12) 4 sc, dec, 9 sc, dec, 11 sc, dec, 9 sc, dec, 7 sc (44)
Continue with skin color.
13) (20 sc, dec)*2 (42)
14) 2 sc, dec, 11 sc, dec, 6 sc, dec, 11sc, dec, 4 sc (38)
15) 18 sc, dec, 16 sc, dec (36)
16-17) sc in each st around (36)
18) 18 sc, inc, 16 sc, inc (38)

Combine the arms.
12 sc, place marker here.
19) 8 sc, 3 sc with arm,  16 sc, 3 sc with order arm,  8 sc (38)
20) 8 sc, 9 sc on the arm,  16 sc, 9 sc on the order arm,  8 sc (50)
21) (7 sc, dec)*2, 14 sc, (7 sc, dec)*2 (46)
22) 3 sc, dec, 13 sc, dec, 6 sc, dec, 13 sc, dec, 3 sc (42)
23) 3 sc, dec, 11 sc, dec, 6 sc, dec, 11 sc, dec, 3 sc (38)
24) 8 sc, 3 dec, 12 sc, 3 dec, 6 sc (32)
25) 3 sc, dec, 2 sc, 2 dec, 2 sc, dec, 4 sc, dec, 2 sc, 2 dec, 2 sc, dec, sc (24)
26) (2x, dec)*6 (18)
27) 6 sc, dec, 5 sc, dec, 3 sc (16)
28-31) sc in each st around (16) (4 rnds)

DRESS:
Start with dark pink color.
Return at the end of the rows.
1) 45 ch, starting from the 2nd ch st crochet around the chain like:  inc, (6 dc, 2 dc in to next st)*6 (50)
2-3) 5 ch, skip 1 st, sc, (3 ch, skip 1 st, sc)*24
4) 5 ch, skip 1 st, sc, (4 ch, skip 1 st, sc)*24
5) 3 ch, (3 dc in each space)*25 (75)
6) 5 ch, skip 1 st, sc, (3 ch, skip 1 st, sc)*37
6) 5 ch, skip 1 st, sc, (3 ch, skip 1 st, sc)*37
7) 5 ch, sc, (3 ch, sc)*4, 7 ch, skip 8 space, sc, (3 ch, sc)*5
8) 5 ch, sc, (3 ch, sc)*4, (3 ch, skip 1 st, sc)*3, (3 ch, sc)*10, (3 ch, skip 1 st, sc)*3, (3 ch, sc)*5
9) 2 ch, (3 dc in each space)*repeat until the end of the sequence
10-12) 2 ch, 51 dc
13) 4 ch, (skip 2 st, dc, 2 ch, dc to the next space)*17, ss
14) 2 ch, (2 dc, 2 ch, 2 dc to the next space)*17
15) 2 ch, dc into 2nd st, (2 dc, 2ch, 2dc to the next space, dc in the next st), (skip 2 st, dc into 2nd st, (2 dc, 2ch, 2 dc to the next space, dc in the next st))*16

16) 2 ch, from the second st: 2 dc, (2 dc, 2 ch, 2 dc to the next space, 2 dc, (skip 2 st, 2 dc, (2 dc, 2ch, 2 dc in each space, 2 dc))*16
17) 2 ch, from the second st: 3 dc, (dc, 2 ch, dc to the next space, 3 dc), (skip 2 st, 3 dc, (dc, 2ch, dc to the next space, 3 dc))*16
18) Start with light pink.
2 ch, from the second st: 3 dc, (dc, 2 ch, dc to the next space, 3 dc), (skip 2 st, 3 dc, (dc, 2ch, dc to the next space, 3 dc))*16
19) Start with dark pink.
2 ch, from the second st: 3 dc, (dc, 2 ch, dc to the next space, 3 dc), (skip 2 st, 3 dc, (dc, 2 ch, dc to the next space, 3 dc))*16
20) Start with light pink.
2 ch, from the second st: 3 dc, (dc, 2 ch, dc to the next space, 3 dc), (skip 2 st, 3 dc, (dc, 2 ch, dc to the next space, 3 dc))*16
21) Start with dark pink.
2 ch, from the second st: 3 dc, (dc, 2 ch, dc to the next space, 3 dc), (skip 2 st, 3 dc, (dc, 2 ch, dc to the next space, 3 dc))*16
22) Start with light pink.
2 ch, from the second st: 3 dc, (dc, 3 ch, dc to the next space, 3 dc), (skip 2 st, 3 dc, (dc, 3 ch, dc to the next space, 3 dc))*16
23) Start with dark pink.
2 ch, from the third st: 2 dc, (3 dc, 3 ch, sc into first ch, 2 dc to the next space, 3 dc in the next st, skip 2 st)*16
 


FLOWER:
1) 6 ch, ss into first ch and ring creation.
2) 1 ch, 12 sc, ss
3) (3 ch, bubble in the next st, 3 ch, sc in the next st)*6
TAIL OF FLOWER:
60 ch, from the second st: 50 ss from the FLO (2 pieces)SHOES: (2 pcs)
Start with black color
1) 9 ch, from the second st: 7 sc, 4 sc into same ch, 6 sc, inc, ss (19)
2) 1 ch, inc, 3 sc, 3 hdc, (2 hdc in the next st)*3, 3 hdc, 3 sc, 2 inc, ss (24)
3) sc, inc, 3 sc, 3 hdc, (hdc, 2 hdc in the next st)*4, 3 hdc, 3 sc, (inc sc)*2 (33)
Continue with dark pink color.
4) 1 ch, 33 sc from BLO, ss (33)
5-7) sc in each st around (33) (3 rnds)
8) 1 ch, 10 sc, (sc, dec)*4, 11 sc, ss (29)
9) 1 ch, 8 sc, dec, sc, dec, 4 sc, dec, sc, dec, 7 sc, ss (25)

RIBBON:
Start with light pink.
sc, 4 ch, 3 trc, 4 ch, 2 sc, 4 ch, 3 trc, 4 ch, sc in magic ring

HAIRGRIP:
Foliage:
Start with green color.
(10 ch, from the second st: sc, hdc, 7 dc)*3
Flower:
1) 35 ch, (dc, 3 ch, dc in the fifth ch), [(1 ch, skip 2 ch, (dc, 3 ch, dc in the next ch)]*10

2) turn, 2 ch, (7 dc to the next space, sc to the next space)*10


HAIRS:22 Kasım 2019

Daisy Ördek Anahtarlık Tarifi


MALZEMELER:
İplik: Diva coton baby Natural veya Alize diva veya Nako pırlanta wayuu
Tığ: 1,5 mm
Fiberfill

KISALTMALAR:
zn: zincir
sh: sihirli halka
x: sık iğne
v: artırma
a: azaltma
ss: ilmek kaydırma
(...)*6: parantezin içindekileri dışındaki sayı kadar tekrar etmek.

KAFA:
Beyaz renkle başlayın.
1) sh içine 6x (6)
2) 6v (12)
3) (x, v)*6 (18)
4) (2x, v)*6 (24)
5) x,v, (3x, v)*5, 2x(30)
6) (4x, v)*6 (36)
7-8) her ilmek içerisine x (36)
9) (16x, A)*2 (34)
10) her ilmek içerisine x (34)
11) (15x, A)*2 (32)
12) her ilmek içerisine x (32)
13) (6x, A)*4 (28)
14) (5x, A)*4 (24)
15) (2x, A)*6 (18)
16) (x, A)*6 (12) , ss
Kafayı doldurun.
BEDEN:
Beyaz renkle başlayın.
1) sh içine 6x (6), ss, 1 zn
2) 6v (12), ss, 1 zn
3) (x, v)*6 (18), ss, 1 zn
4-5) her ilmek içerisine x (18), ss,1 zn
6) (4x, A)*3 (15), ss, 1 zn
Pembe renge geçin.
7) her ilmek içerisine x (15), ss,1 zn
8) (3x, A)*3 (12), ss, 1 zn
9-10) her ilmek içerisine x (12), ss, 1 zn
Gövdeyi elyaf ile doldurun ve dikiş için iplik bırakın.
KOLLAR: (2 tane)
Beyaz renkle başlayın.
1) sh içine 5x (5), ss, 1 zn
2-3) sc in each st around (5), ss, 1 zn
Pembe renge geçin.
4) her ilmek içerisine x (5), ss,1 zn
5) her ilmek içerisine x (5), ss
Dikiş için ip bırakın.
AYAKLAR: (2 tane)
Sarı renkle başlayın.
1) sh içine 6x (6)
2) 6v (12)
3) 4x, 2A, 4x (10)
4) 3z, 2A, 3x (8), ss
Ayakları elyaf ile doldurun ve dikiş için iplik bırakın.
GAGA:
Sarı renk ile başlayın.
1) sh içine 6x (6)
2) 6v (12)
3) (x, v)*6 (18)
4) ss, 1 zn, 18 ters sık iğne (18)
Gagayı ortadan ikiye katlayın ve gözlerinin altına dikin.
GÖZLER: (2 tane)
Mavi renkle başlayın.
1) 7 ch, 2. zincirden itibaren: 5x, aynı zincire 3x, 4x, v (14)
2) ss, 1 zn, v, 4x, 3v, 4x, 2v (20), ss
GÖZ BEBEKLERİ: (2 tane)
Daha ince bir iple ve siyah renkle başlayın. (tığ: 1 mm)
1) 5 zn, 2. zincirden itibaren: 3x, aynı yere 3x, 2x, v (10)
2) ss, 1 zn, v, 2x, 3v, 2x, 2v (16), ss

KURDELE:
Pembe renk ile başlayın.
1) 9 zn, 2.den itibaren: 8x, dön, 1 zn
2-4) 8x, dön, 1 zn.
Ortasına ip sarın.
TAÇ: (erkek ördek için)
Mavi renkle başlayın.
1) sh içine 6x (6)
2) 6v (12)
3) (x, v)*6 (18)
4) her ilmek içerisine x (18)
5) (4x, A)*3 (15)
6) (3x,A)*3 (12)


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...