15 Nisan 2021

Havuç Toka Tarifi 🥕


MALZEMELER
:

Tığ: 1,5 mm

İpler: Gazzal baby cotton

Toka klipsi

Dikiş iğnesi


KISALTMALAR:

zn: zincir

x: sık iğne

v: artırma

ss: ilmek kaydırma

hdc: tekli tırabzan

dc: ikili tırabzan

(...)*6: parantezin içindekini dışındaki sayı kadar tekrar etmek


HAVUÇ:

Turuncu renkle başlayın

1) 12 zn, ikinci zincirden itibaren:

     4x, 6 hdc, aynı zincire 4 hdc, 

     6 hdc, 3x, v, ss (25)

2) 1 zn, 1atla, 5x, 3hdc, dc, aynı zincire 2dc, aynı zincire 2 dc,aynı zincire 3dc, aynı zincire 2 dc, aynı zincire 2 dc, dc, 3hdc, 4x, v, x, v, ss (33)

3) 1 zn, 1 atla, 9x, (v, x)*5, 8x, (v, 2x)*2 ss (40)

4) Her ilmeğe 40 ters sık iğne (40)


YAPRAKLAR:

1.yaprak) 7 zn, ikinci zincirden itibaren: 5x, aynı zincire 3x, 4x, v, ss (14)

Koparmadan devam edin

2.yaprak) 7 zn, ikinci zincirden itibaren: 5x, aynı zincire 3x, 4x, v, ss (14)

Koparmadan ipi bir önceki yaprağın başlangıcına al.

3.yaprak) 7 zn, ikinci zincirden itibaren: 5x, aynı zincire 3x, 4x, v, ss (14)

Koparmadan ipi bir önceki yaprağın başlangıcına al.

4.yaprak) 7 zn, ikinci zincirden itibaren: 5x, aynı zincire 3x, 4x, v, ss (14)

Yaprakları havuca dikin.

havucun arka kısmına toka klipsini silikon ile yapıştırın.


8 Nisan 2021

Maymun Anahtarlık Tarifi 🐵


KISALTMALAR:

zn: zincir

x: sık iğne

v: artırma

A: azaltma

w: aynı ilmeğe 3x yapma

ss: ilmek kaydırma

BLO: arka loptan örmek

(...)*6: parantezin içindekini dışındaki sayı kadar tekrar etmek


MALZEMELER:

İplik: Alize Diva veya

           Nako Wayyu

Tığ: 1,5 mm

Gözler: 5-6 mm

Elyaf


Gözlerinin altındaki beyaz parça: (2 tane)

Beyaz renkle başlayın

1) sh içine 6x (6)

2) 6v (12)

Sihirli halkanın ortasından gözleri geçirerek kafanın 7-8. sıraları arasına takın.


KAFA:

Kahverengi renkle başlayın.

1) sh içine 6x (6)

2) 6v (12)

3) (x,v)*6 (18)

4) (2x,v)*6 (24)

5) (5x,v)*4 (28)

6-9) Her ilmeğe x (28) (4 sıra)

10) (6x,v)*4 (32)

11-13) Her ilmeğe x (32) (3 sıra)

14) (6x,A)*4 (28)

15) (5x,A)*4 (24)

16) (2x,A)*6 (18)

17) (x,A)*6 (12)

İçine sıkıca doldurun.

İpi koparmayından vücuda devam edin.


BEDEN:

18) FLO'dan 12x (12)

19) 12v (24)

20-22) Her ilmeğe x (24) (3 sıra)

23) (3x,v)*6 (30)

24-25) Her ilmeğe x (30) (2 sıra)

26) (3x,A)*6 (24)

27) Her ilmeğe x (24)

28) (2x,A)*6 (18)

İçini doldurun.

29) (x,A)*6 (12)

30) 6A (6)


KOLLAR: (2 tane)

Beyaz renkle başlayın.

1) sh içine 6x (6)

2) 6v (12)

3-4) Her ilmeğe x (12) (2 sıra)

5) (2x, A)*3 (9)

6) (4x,nA, 3x) (8)

Kahverengi renkle devam edin.

7-9) Her ilmeğe x (8) (3 sıra)

10) 3x, A, 3x (7)

11-12) Her ilmeğe x (7) (2 sıra)

İçine doldurup dikiş için ip bırakın


AYAKLAR: (2 tane)

Beyaz renkle başlayın.

1) sh içine 6x (6)

2) 6v (12)

3) (x, v)*6 (18)

4-6) Her ilmeğe x (18) (3 sıra)

7) 5x, 4A, 5x (14)

Kahverengi renkle devam edin

8) 4x, 3A, 4x (11)

9) 3x, 2A, 4x (9)

10-14) Her ilmeğe x (9) (5 sıra)

İçine doldurup dikiş için ip bırakın


KUYRUK:

Beyaz renkle başlayın.

1) sh içine 6x (6)

2) (x, v)*3 (9)

3) 5x, v, 4x (10)

4) A, 6x, A (8)

Kahverengi renkle devam edin.

5-18) Her ilmeğe x (8) (14 sıra)


KULAKLAR:

Kulağın içi: (2 tane)

Beyaz renkle başlayın.

1) sh içine 6x (6)

2) 6v (12)

3) (x, v)*6 (18)


Kulağın dışı: (2 adet)

Kahverengi renkle başlayın.

1) sh içine 6x (6)

2) 6v (12)

3) (x, v)*6 (18)

4) (2x, v)*6 (24)

İç ve dış parçaları üst üste getirerek dikin.


AĞIZ:

Beyaz renkle başlayın.

1) 8 zn, ikinciden itibaren: 

    6x, w, 5x, v (16)

2) v, 6x, 2v, 6x, v (20)

3-4) Her ilmeğe x (20) (2 sıra)

Dikiş için iplik bırakın.

Ağzı kafaya dikerken içini doldurun.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...