30 Nisan 2019

LİTTLE BUNNY FREE PATTERN

FREE ENGLİSH PATTERN
Hello amigurumi lovers ...
I share this little bunny's pattern with you in English :)
I would like to thank @knitted_toy_blg owner of the pattern that allows to share.
English Translation 〰️ @samyelidesign

MATERIALS:
*Cotton yarn
*a hook of appropriate size
* 10 mm eyes
*For face shaping fine black yarn
*fiberfill
Approximately 17 cm with ears

ABBREVİATİONS:
ch:chain
ne: magic ring
sc: single crochet
inc: increase (2 sc in the next st)
dec: decrease
( )*6 :  Repeat whatever is between the brackets the number of times stated

ARMS: (2 pieces)
1) magic ring and 6 sc into it (6)
2) (sc, inc)*3 (9)
3-12) sc in each st around (9) (10 rnds)
Fold in half
13) 4 sc (4)

EARS: (2 pieces)
1) magic ring and 6 sc into it (6)
2) 6 inc (12)
3) (sc, inc)*6 (18)
4-7)  sc in each st around (18)
8) (sc, dec)*6 (12)
9-13) sc in each st around (12)
Fold in half
13) 6 sc (6)

LEGS: (2 pieces)
1) magic ring and 6 sc into it (6)
2) (sc, inc)*3 (9)
3) (2 sc, inc)*3 (12)
4-5) sc in each st around (12)
6) (3 sc, inc)*3 (15)
7-8) sc in each st around (15)
Cut the yarn after finishing the first leg.
Do not cut yarn after the 2nd leg is finished and continue to weave the body.

BODY:
Pull 3 zn between the legs and join legs and continue the body.
9) 36 sc (36)
10-12) sc in each st around (36)
13) (5 sc, inc)*6 (42)
14-16) sc in each st around (42)
17) (5 sc, dec)*6 (36)
18) sc in each st around (36)
19)(4 sc, dec)*6 (30)
20) sc in each st around (30)
21) (3 sc, dec)*6 (24)
22) sc in each st around (24)
23) (2 sc, dec)*6 (18)

Combine the arms
24) 2 sc, 4 sc together with arm and body, 5 sc, 4 sc together with arm and body, 3 sc (18)
25)  sc in each st around (18)

HEAD:
26) 18 inc (36)
27) (5 sc, inc)*6 (42)
28) (6 sc, inc)*6 (48)
29) (7 sc, inc)*6 (54)
30) (8 sc, inc)*6 (60)
31-42) sc in each st around (60) (12 rnds)
Place eyes between round 36th and 37th leaving 3-4 sts between the
43) (8 sc, dec)*6 (54)
44) (7 sc, dec)*6 (48)
45) (6 sc, dec)*6 (42)
46) (5 sc, dec)*6 (36)
47) (4 sc, dec)*6 (30)
48) (3 sc, dec)*6 (24)
49) (2 sc, dec)*6 (18)
50) (sc, dec)*6 (12)
51) 6 dec(6)
Cut the yarn after finishing.
Thin black with frown and nose
process with a yarn.

29 Nisan 2019

Minik Tavşan TarifMALZEMELER:
*Pamuklu iplik
*İpe uygun tığ
*10 mm kilitli gözler
*Yüz şekillendirmesi içini ince siyah iplik
*Elyaf

Kulaklarla birlikte yaklaşık 17 cm oluyor.

KISALTMALAR:
zn:zincir
sh sihirli halka
x: sık iğne
v: artırma
a: azaltma
(...)*6 : parantezin içindeki ifadeyi parantezin dışındaki sayı kadar tekrar etme

KOLLAR:
1) sh içerisine 6x (6)
2) (x,v)*3 (9)
3-12) 9x (9)
İkiye katlayın. Fold in half
13) 4x (4)

KULAKLAR: (2 adet)
1) sh içerisine 6x (6)
2) 6v (12)
3) (x,v)*6 (18)
4-7) 18x (18)
8) (x, a)*6 (12)
9-13) 12x (12)
İkiye katlayın
14) 6x (6)

AYAKLAR: (2 adet)
1) sh içerisine 6x (6)
2) (x,v)*3 (9)
3) (2x,v)*3 (12)
4-5) 12x (12)
6) (3x,v)*3 (15)
7-8) 15x (15)
Birinci ayağı bitirdikten sonra
ipliği koparıp gizleyin.
2. ayağı bitirince ipliği
koparmadan vücudu örmeye devam edin.

BEDEN:
Bacaklar arasına 3 zn çekerek bacakları birleştir ve bedene geçilir.
9) 36x (36)
10-12) 36x (36)
13) (5x,v)*6 (42)
14-16) 42x (42)
17) (5x,a)*6 (36)
18) 36x (36)
19)(4x,a)*6 (30)
20) 30x (30)
21) (3x,a)*6 (24)
22) 24x (24)
23) (2x,a)*6 (18)

Kolları birleştirme
kolları her iki yana simetrik
olarak gelecek şekilde ayarla

24) 2x, kol ve bedenle birlikte 4x, 5x, kol ve bedenle birlikte 4x, 3x (18)
25) 18x (18)

KAFA:
26) 18v (36)
27) (5x,v)*6 (42)
28) (6x,v)*6 (48)
29) (7x,v)*6 (54)
30) (8x,v)*6 (60)
31-42) 60x (60) (12 sıra)
36-37 sıraları arasına gözleri tak
gözler arasında görünürde 3-4 sıkı iğne olsun.
43) (8x,a)*6 (54)
44) (7x,a)*6 (48)
45) (6x,a)*6 (42)
46) (5x,a)*6 (36)
47) (4x,a)*6 (30)
48) (3x,a)*6 (24)
49) (2x,a)*6 (18)
50) (x,a)*6 (12)
51) 6a (6)
Kapattıktan sonra ipliği gizleyin
Kaşlarını ve burnunu ince siyah
iplikle işleyin.

24 Nisan 2019

MİNA DOLL FREE PATTERN

MİNA DOLL FREE ENGLİSH PATTERN
Hello amigurumi lovers ...
I share this cute baby doll's pattern with you in English :)
I would like to thank @melekcehobby owner of the pattern that allows to share.
English Translation 〰️ @samyelidesign
MATERİALS:
Kartopu organica (skin color)~ K1216
Kartopu organica (white color)~ K010
Gazzal Baby cotton~3426
Yarnart jeans~29/562
hook size: 1.75
Electric wire for arms and neck
Fiberfill
Mina doll about 25 cm
ABBREVİATİONS:
st: stitch
ch: chain
mr: magic ringle
sc: single crochet
inc: 2 sc in the next st
dec: sc next 2 sts together
dc: double crochet
BLO: Back loop only
FLO: Front loop only
ss: slip stitch
( )*6 :  Repeat whatever is between the brackets the number of times stated

ARMS: (2 pieces)
Start with skin color
1) 6 sc in magic ring [6]
2) (sc, inc) repeat 3 times [9]
3-21) sc in each st around [9] (19 rounds)

FEET AND LEGS: (2 pieces)
Start with white color
1) 9 ch, starting from the 2nd ch st crochet around the chain like: inc, 6 sc, 3 sc in next stitch, 6 sc, inc [19]
2) sc, inc, 6 sc, 3 inc, 6 sc, inc, sc [24]
3-4) sc in each st around [24]
5) 7 sc, (sc, dec) repeat 4 times, 5 sc [20]
6) 5 sc, dec, sc, 3 dec, 6 sc [16]
7) 6 sc, 2 dec 6 sc [14]
8) 2 sc, (dec, sc) repeat 4 times [10]
9-12) sc in each st around [10] (4 rounds)
13) FLO 12 sc
Fasten off...Cut the yarn.

Continue with the skin color of the thirteenth order FLO

13) FLO, 3 sc, inc, 4 sc, 2 sc [11]
14) 6 sc, inc, 4 sc [12]
15) sc in each st around [12]
16) 4 sc, inc, 5 sc, inc, sc [14]
17-19) sc in each st around [14] (3 rounds)
20-24 rows will the kneecap. Do not forget to average the kneecap.
20) sc, dec, 4 sc, dec, 5 sc [12]
21) sc, 2 dec, 3 sc, 2 inc, 2 sc [12] ( kneecap)
22-23) sc in each st around [12] (2 rounds)
24) dec, 5 sc, 2 dec, sc [9]
25) 2 sc, inc, 6 sc [10]
26) 2 sc, inc, 7 sc [11]
27) 3 sc, 2 inc, 6 sc [13]
28-31) sc in each st around [13] (4 rounds)
32) 5 sc, inc, 6 sc, inc [15]
33) 9 sc, inc, 3 sc, inc, sc [17]
34-35) sc in each st around [17]

Combine the legs.
2 chains are made between two legs and continue with skin color.

36) 17 sc, 2 sc on the chains, 17 sc, 2 sc on the chains [38]
37) 8 sc, 2 inc, 18 sc, 2 inc, 10 sc [42] (increases will be on the side part of the body)
38-40) sc in each st around [42] (3 rounds)

BODY:
41) (7 sc, dec) repeat 4 times, 5 sc [38]
42) (6 sc, dec) repeat 4 times, 4 sc, dec [33]
43) (5 sc, dec) repeat 4 times, 3 sc, dec [28]
44-53) sc in each st around [28] (10 rounds)
54) (5 sc, dec) repeat 4 times [24]
55) (4 sc, dec) repeat 4 times [20]
56) sc in each st around [20]

Combine the arms.
57) 4 sc together with arm and body, 5 sc, 4 sc together with the arm and body, 7 sc [20]
58) dec together with the arm and body, 5 sc on the arm, dec together with the arm and body, 4 sc on the body, dec together with the arm and body, 5 sc on the arm, 5 sc on the body [22]
59) dec, 4 sc, dec, 3 sc, dec, 4 sc, dec, 4 sc [19]
60) dec, 3 sc, dec, 2 sc, dec, 3 sc, dec, 3 sc [15]
61) dec, 8 sc, dec, 2 sc [12]
62-63) sc in each st around [12]

HEAD:
Coutinue with skin color
64) (sc, inc) repeat 6 times [18]
65) (2 sc, inc) repeat 6 times [24]
66) (3 sc, inc) repeat 6 times [30]
67) (4 sc, inc) repeat 6 times [36]
68) (5 sc, inc) repeat 6 times [42]
69) (6 sc, inc) repeat 6 times [48]
70) (7 sc, inc) repeat 6 times [54]
71-82) sc in each st around [54] (12 rnds)
83) (7 sc, dec) repeat 6 times [48]
84) (6 sc, dec) repeat 6 times [42]
85) (5 sc, dec) repeat 6 times [36]
86) (4 sc, dec) repeat 6 times [30]
87) (3 sc, dec) repeat 6 times [24]
88) (2 sc, dec) repeat 6 times [18]
89) (sc, dec) repeat 6 times [12]
90) (dec) repeat 6 times [6]
Fasten off.

Eye processing between 75-76 rows
Get help on @morbella Instagram
DRESS:
Start with green color
1) 25 ch, starting from the 3nd ch st crochet around the chain like: 23 dc [23] return
2) 1 ch, 3 sc, 6 ch, 4 sc skip, 9 sc, 6 ch, 4 sc skip, 4 sc [24] return
3-5) 1 ch, sc in each st around [24] (3 rounds)
6) 1 ch,  BLO 24 sc [24] return
7) 1 ch, [(2 dc in same stitch) repeat 5 times, 3 dc in same stitch] repeat 4 times, (2 dc in same stitch) repeat 3 times [58] return
8-17) 1 ch, dc in each st around [58] (10 rounds) return
18) 1 ch, sc in each st around [58]

SHOES:
Start with yellow color
1) 8 ch, starting from the 2nd ch st crochet around the chain like:  6 sc, 4 sc in next stitch, 6 sc, 3 sc in next stitch [19]
2) 6 sc, (2 hdc in next stitch) repeat 4 times, 6 sc, 3 sc in next stitch [26]
3-5) sc in each st around [26]
6) 6 sc, BLO 10 sc, 10 sc [26]
7) 6 sc, together the next 5 stitch, together the next 5 stitch, 10 sc [20]
8) with yellow color, 20 ss [20]

18 Nisan 2019

Arı Bonnie

Uzun bir aradan sonra arılarımla "merhaba !" diyorum ❤️
Pattern: @havvadesigns
11 Nisan 2019

Minik Kuşlar / Little Birds

              ÜCRETSİZ TÜRKÇE TARİF
Minik kuşların tarifini bizimle paylaşan Olga Roskoshnaya ya teşekkür ediyorum. Türkçe ve İngilizce çevirisi bana aittir. Örmek isteyenlere şimdiden kolay gelsin.
 
MALZEMELER
*iplik: Yarnart Jeans
*tığ: 1,75 mm, gaga için 1,5 mm
*göz ve yanak işlemek için
ince siyah ve pembe iplik
*Elyaf

KISALTMALAR VE VİDEOLAR
sh: sihirli halka
zn: zincir
x: sık iğne
v: artırma
A: azaltma
hdc: tekli tırabzan
dc: ikili tırabzan
İlmek Kaydırma
(....)*6 : Parantez içindeki ifadeyi parantezin dışındaki sayı kadar tekrar etmek.

BEDEN
Beyaz renk ile başlayın.
1) sh içerisine 6x (6)
2) 6v (12)
3) (x,v)*6 (18)
4) (2x,v)*6 (24)
5) (3x, v)*6 (30)
6-8) 30x (30)
9) (4x, v)*6 (36)
10-11) 36x (36)
Yeşil renk ile devam edin.
12) 36x (36)
13) (5x,v)*6 (42)
14-19) 42x (42)
20) (5x, A)*6 (36)
21) (4x, A)*6 (30)
22) (3x, A)*6 (24)
23) (2x, A)*6 (18)
24) (x, A)*6 (12)
25) 6A (6)
Kapatıp ve ipi gizleyin.

KUYRUK
Yeşil renk ile başlayın.
9 zn çekin, 2.den itibaren..
(3x, 2 hdc, 2 dc,
aynı zincire 7 dc, 2 dc,
2 hdc, 3x) (21)
Dikiş için ip bırakın.

KANATLAR (2 tane)
Gri renk  ile başlayın.
1) sh içerisine 6x (6)
2) (x,v)*3 (9)
3) 9x (9)
4) (2x, v)*3 (12)
5) 12x (12)
6) 6A (6)
Kapatıp dikiş için ip bırakın.

GAGA
Gri renkli ipin katlarını ayırıp
yarısını kullanın.
1) sh içerisine 6x (6)
2) (2x, v)*2 (8)
3) (3x, v)*2 (10)
1 ilmek kaydırma yapıp
dikiş için bırakın.

ÇİÇEK
Pembe renk ile başlayın.
13 zn çekin, 4. zincirden itibaren,
1 dc, kalan 8 zincirin her birine 2 dc (19)

YAPRAKLAR
Yeşil renk ile başlayın.
4 zn çekin, 2.den itibaren,
x, hdc, x (3)
Dikiş için ip bırakın.

FREE ENGLİSH PATTERN

MATERİALS:
*hook: 1,75 mm and 1,5 mm for the beak
*yarn: Yarnart Jeans
*black and pink yarn for the design of the eyes and cheek
*Fiberfill
〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️
ABBREVIATIONS AND VİDEOS
st: stitch
ch: chain --- look
mr: magic ringle --- look
sc: single crochet --- look
inc: 2 sc in the next st ---  look
dec: sc next 2 sts together --- look
ss: slip stitch
hdc: half double crochet
dc: double crochet
( )*6 :  Repeat whatever is between the brackets the number of times stated 

BODY:
Start with white color
1) magic ring and 6 sc into it (6)
2) 6 inc (12)
3) (sc, inc)*6 (18)
4) (2 sc, inc)*6 (24)
5) (3 sc, inc)*6 (30)
6-8) sc in each st around (30)
9) (4 sc, inc)*6 (36)
10-11) sc in each st around (36)
Continue with green color
12) sc in each st around (36)
13) (5 sc, inc)*6 (42)
14-19) sc in each st around (42)
20) (5 sc, dec)*6 (36)
21) (4 sc, dec)*6 (30)
22) (3 sc, dec)*6 (24)
23) (2 sc, dec)*6 (18)
24) (sc, dec)*6 (12)
25) 6 dec (6)
Fill with the fiberfill
Fasten off.
Leave long yarn for sewing 
TAİL:
Start with green color
9 ch, starting from the 2nd ch st crochet around the chain like: 3 sc, 2 hdc, 2 dc, 7 dc in next st, 2 dc , 2 hdc, 3 sc (21)
Leave long yarn for sewing 

WİNGS: (2 pieces)
Start with grey color
1) magic ring and 6 sc into it (6)
2) (sc, inc)*3 (9)
3) sc in each st around (9)
4) (2 sc, inc)*3 (12)
5) sc in each st around (12)
6) 6 dec (6)
Fasten off.
Leave long yarn for sewing 

BEAK:
Separate the layers of gray colored rope
Use half. Hook size, 1,50 mm
1) magic ring and 6 sc into it (6)
2) (2 sc, inc)*2 (8)
3) (3 sc, inc)*2 (10)
1 slip stitch
Leave long yarn for sewing 


FLOWERS
Start with Pink color
13 ch, starting from the 4th ch st crochet around the chain like: 1 dc, 2 dc in next chains (19)
Leave long yarn for sewing 

LEAVES:
Start with green color
4 ch, starting from the 2nd ch st crochet around the chain like: sc, hdc, sc (3)
Leave long yarn for sewing 


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...