24 Eylül 2020

Küçük Tavşan FINDIK (Ücretsiz Tarif)


Tsanslation: @samyelidesign

MALZEMELER:
İplik: 2,5 mm tığa uygun pamuklu iplik
Tığ: 2,5 mm 
Gözler: 8 mm 
Goblen iğnesi, makas

İP UÇLARI:
Aksi belirtilmediği sürece spiral örgü yapılacak. 
Azaltmalar gizli azaltma olacak.

KISALTMALAR:
zn: zincir
sh: sihirli halka
x: sık iğne
v: artırma
A: azaltma
hdc: yarım tırabzan
ss: ilmek kaydırma
( )*6 : parantez içindekini dışındaki sayı kadar tekrar etmek

BACAKLAR: (2 adet)
1) sh içine 6x (6)
2) (x, v)*3 (9)
3) (2x, v)*3 (12)
4-5) Her ilmeğe x (12)
6) 5x, v, 6x (13)
7) Her ilmeğe x (13)
8) Sol bacak: 6x, v, 6x (14)
     Sağ bacak: 5x, v, 7x (14)
9) Her ilmeğe x (14)

VÜCUT:
Sol bacaktaki ipi koparıp sabitleyin.
Sağ bacaktaki ipi koparmayın, 3 zn çekin vücudu örmeye devam edin.
1) Sol bacak üzerindeki son kapatılan ilmekten başlayın.
 14x, 3 zn üzerine 3x, sağ bacaktan 14x, 3 zn üzerine 3x (34)
2) 14x, 3v, 14x, 3v (40)
3-7) Her ilmeğe x (40)
8) (8x, A)*4 (36) 
9) Her ilmeğe x (36)
10) 3x, A, (7x, A)*3, 4x (32)
11) Her ilmeğe x (32)
12) (6 sc, dec)*4 (28)
13) Her ilmeğe x (28)
14) 2x, A, (5x, A)*3, x, (24)
15) (4x, A)*4 (20)
16-17) Her ilmeğe x (20)
Bitirin ve dikiş için yeterince iplik bırakın, vücudu sıkıca doldurun.

KOLLAR: (2 adet)
Vücut rengi ile başlayın.
1) sh içine 6x (6)
2) 6v (12)
3-5) Her ilmeğe x (12)
6) A, 10x (11)
7) A, 9x (10)
8) A, 8x (9)
9-14) Her ilmeğe x (9)
Kolu doldurun (çok sıkı doldurmayın)
İkiye katlayın, iki duvar birlikte 4x yapın, 
dikiş için yeterince iplik bırakın.

KULAKLAR: (2 adet)
Vucut rengi ile başlayın
1) sh içine 6x (6)
2) (x, v)*3 (9)
3) (2x, v)*3 (12)
4) Her ilmeğe x (12)
5) (2x, v)*4 (16)
6) Her ilmeğe x (16)
7) (3x, v)*4 (20)
8-15) Her ilmeğe x  (20) (8 sıra)
Bitirin ve dikiş için yeterince iplik bırakın.
Kulağı katlayın ve 2 tarafı birlikte dikin.

KAFA:
Vücut rengi ile başlayın
1) sh içine 8x (8)
2) 8v (16)
3) (x, v)*8 (24)
4) (3x, v)*6 (30
5) (4x, v)*6 (36)
6) (5x, v)*6 (42)
7) (6x, v)*6 (48)
8-11) Her ilmeğe x (48) (4 sıra)
12) (7x, v)*6 (54)
13-14) Her ilmeğe x (54)
17) (8x, v)*6 (60)
18) 4x, v, (9x, v)*5, 5x (66)
19) (9x, A)*6 (60)
Emniyetli gözleri aralarında 11x olacak şekilde 
15. ve 16. sıralar arasına yerleştirin.
20) 4x, A, (8x, A)*5, 4x (54)
21) (7x, A)*6 (48)
22) (4x, A)*8 (40)
23) (3x, A)*8 (32)
24) (2x, A)*8 (24)
25) (2x, A)*6 (18)
26) (x, A)*6 (12)
27) 6A (6)
Kafayı sıkıca doldurun. Deliği iğne ile kapatın.
Açık pembe iplik kullanarak işleyin.  
Gözleri işlemek için beyaz ve ince kahverengi 
iplikler kullanın. 
Kulağı başa dikin. Kolları vücuda dikin.
En son kafayı vücuda bikin.

TULUM:
Koyu kahverengi renkle başlayın.
Tulumun bacakları için her sıra bitimini ss ile kapatın. Sıra başlarında 1 zincir çekin. 

21 zn çekin, ilk zincire ss yaparak daire oluşturun.
1) 1 zn, 21x, ss (21)
2) 1 zn, 21x, ss (21)
Birinci parçanın ipini kesin.
İkinci parça üzerindeki iplikle devam edin ve birinci bacaktan 1ss ile birleştirin.
3) 1 zn, 21 sc on the first piece, 21 sc on the second piece, ss (42)
4) 1 zn, v, 19x, 2v, 19x, v, ss (46)
5-7) 1 zn, 46x, ss (46)
8) 1 zn, 5x, A, 9x, A,10x, A, 9x, A, 5x, ss (42)
9) 1 zn, 9x, A, 19x, A, 10x, ss (40)
10) 1 zn, 4x, 25 zn, tığdan itibaren 2 ilmekten itibaren 24 ss, 32x, 25 zn, tığdan itibaren 2 ilmekten itibaren 24 ss, 4x, ss.
Bitirin ve ipi kesin.

Ön tarafı ortalayacak şeklinde 10x ayırın.
11) 1 zn, 10x (10)
12) 1 zn, dön, 10x (10)
13)1 zn, dön, A, 6x, A (8)
14-15) 1 zn, dön, 8x (8)
Sabitleyin ve askıları dikmek için uzunca iplik bırakın.
Önce tulumu giydirin, sonra askıları dikin.

HAVUÇ:
Turuncu renkle başlayın.
5 zn, tığdan itibaren 3. zincirden itibaren 2 hdc, x
Bitirin ve ipi kesin.
Yaprak yapmak için yeşil ipliği takın, 4 zn, aynı yere ss.
bitirin ve dikiş için ip bırakın
Havucu tulumun ön tarafına dikin.


Hazelnut the little bunny (Free English Pattern)


MATERIALS:
Crochet hook; 2,5 mm
Yarn: Size 2 (Fine)
A pair of 8 mm safety eyes
Stuffing
Pins, tapestry needle, scissons

TİPS:
Crochet in continuous spiral unless
otherwise stated.
Make invisible decrease to avoid
gaps and holes in your work.
Stuff your doll as you go and stuff
tightly to get the right shape.

ABBREVİATİONS:
st: stitch
ch: chain
mr: magic ring
sc: single crochet
inc: increase (2 sc in the next st)
dec: decrease (sc next 2 sts together)
hdc: half double crochet
ss: slip stitch
( )*6 :  Repeat whatever is between the brackets the number of times stated

LEGS: (2 pcs)
1) 6 sc into a mr (6)
2) (sc, inc)*3 (9)
3) (2 sc, inc)*3 (12)
4-5) sc in each st around (12)
6) 5 sc, inc, 6 sc (13)
7) sc in each st around (13)
8) Left leg: 6 sc, inc, 6 sc (14)
     Right leg: 5 sc, inc, 7 sc (14)
9) sc in each st around (14)
Left leg: Cut the yarn and fasten off.
Right leg: 3 ch, don't cut the
yarn, continue crocheting the body.
Stuff the legs firmly.

BODY:
Continue with the yarn on the right leg.
1) On the left leg: start at
the closing st of the left
leg, 14 sc, 3 sc into the 3 ch, 14 sc on the right leg, 3 sc into the 3 ch (34)
2) 14 sc, 3 inc, 14 sc, 3 inc (40)
3-7) sc in each st around (40)
8) (8 sc, dec)*4 (36) 
9) sc in each st around (36)
10) 3 sc, dec, (7 sc, dec)*3, 4 sc (32)
11) sc in each st around (32)
12) (6 sc, dec)*4 (28)
13) sc in each st around (28)
14) 2 sc, dec, (5 sc, dec)*3, 3sc, (24)
15) (4 sc, dec)*4 (20)
16-17 sc in each st around (20)
Fasten off and leave a long tail fon sewing to the head. Stuff the body firmly

EARS: (2 psc)
Start with body color yarn.
1) 6 sc into a mr (6)
2) (sc, inc)*3 (9)
3) (2 sc, inc)*3 (12)
4) sc in each st around (12)
5) (2 sc, inc)*4 (16)
6) sc in each st around (16)
7) (3 sc, inc)*4 (20)
8-15) sc in each st around (20)

Fasten off and leave a long tail for sewing.
Fold the ear and sew the 2 sides together.

ARMS:(2 pcs)
Stant with body color yarn.
1) 6 sc into a mr (6)
2) 6 inc (12)
3-5) sc in each st around (12)
6) dec, 10 sc (11)
7) dec, 9 sc (10)
8) dec, 8 sc (9)
9-14) sc in each st around (9)

Stuff the arm (do not stuff too tightly).
Flatten the open end of the arm, aligning
stitches side by side. Close the open end by crocheting 4 sc through both sides, Cut the yarn and leave a long tail for sewing.

HEAD:
Start with body color yarn.
1. 8 sc into a mr (8)
2) 8 inc (16)
3) (sc, inc)*8 (24)
4) (3 sc, inc)*6 (30
5) (4 sc, inc)*6 (36)
6) (5 sc, inc)*6 (42)
7) (6 sc, inc)*6 (48)
8-11) sc in each st around (48)
12) (7 sc, inc)*6 (54)
13-14) sc in each st around (54)
17) (8 sc, inc)*6 (60)
18) 4 sc, inc, (9 sc, inc)*5, 5 sc (66)
19) (9 sc, dec)*6 (60)
Place the safety eyes between round 15 and round 16 with a distance of 11 sts between them.
20) 4 sc, dec, (8 sc, dec)*5, 4sc (54)
21) (7 sc, dec)*6 (48)
22) (4 sc, dec)*8 (40)
23) (3 sc, dec)*8 (32)
24) (2 sc, dec)*8 (24)
25) (2 sc, dec)*6 (18)
26) (sc, dec)*6 (12)
27) 6 dec (6)

Stuff the head firmly. Cut off and weave the yarn into 6 front loops of the last round to close the hole and hide the yarn inside the head,
Deconate the face by seving nose using light pink yarn.
Use white and thin bnown yarn to decorate the eyes.
Sew the ear to the head. Sew the arms to the body and finally see the head to the body.

OVERALLS:
Start with dark brown yarn.
To make the parts, join each round with a ss to the first st then 1 ch, the first st of the next round will be at the same st as the joining ss.
First, make 2 identical pieces.
21 ch, join with a ss to the first ch to
make a circle.

1) 1 ch, 21 sc, ss (21)
2) 1 ch, 21 sc, ss (21)
The first piece: Cut yarn and fasten off.
The second piece: Don't cut the yarn.
Continue with the yarn on the second piece, connect 2 pieces with a ss worked into the first st of the first piece.
3) 1 ch, 21 sc on the first piece, 21 sc on the second piece, ss (42)
4) 1 ch, inc, 19 sc, 2 inc, 19 sc, inc, ss (46)
5-7) 1 ch, 46 sc, ss (46)
8) 1 ch, 5 sc, dec, 9 sc, dec,10 sc, dec, 9 sc, dec, 5 sc, ss (42)
9) 1 ch, 9 sc, dec, 19 sc, dec, 10 sc, ss (40)
10) 1 ch, 4 sc, 25 ch, then start in the
2nd ch from the hook, 24 ss.
Continue to 32 sc, 25 ch, start in the
2nd ch from the hook, 24 ss.
Continue to 4 sc to the end of the
round, ss. 
Cut the yarn and fasten off
Make 2 sts separated by 10 sts on the front.
Attach red yarn to the st at the 1st marker
11) 1 ch, 11 sc from the 1st to the 2nd marker (10)
12) 1 ch, turn, 11 sc (10)
13)1 ch, turn, dec, 6 sc, dec, 1 ch, turn (8)
14-15) 1 ch, turn, 8 sc (8)

Fasten off and leave a long tail for sewing the straps.
Put the overalls on. Ser the straps to the
overalls.

THE LITTLE CARROT:
Start with orange yarn.
Ch 5, start in the 3rd from the hook
2 hdc, sc. Fasten off, leave a tail for sewing.
Attach green yarn to make leaves, 4 ch, ss to the same st. Fasten off, leave a tail for sewing.
Sew the carrot to the overals


19 Eylül 2020

Ayıcık Anahtarlık Tarifi

Pattern: @samyelidesign

MALZEMELER:

İplik: Gazzal baby cotton (kahverengi ve krem)

Tığ: 1,50 mm

Anahtarlık aparatı

Göz işlemek için ince siyah iplik

Boncuk elyaf


KISALTMALAR:

zn: zincir

sh: sihirli halka

x: sık iğne

v: artırma

A: azaltma

w: bir ilmeğe 3 ilmek yapma

ss: ilmek kaydırma

( )*6 : parantez içindekini dışındaki sayı kadar tekrar etmek

KAFA:

Kahverengi renkle başlayın.

1) sh içine 7x (6)

2) 6v (12)

3) (x, v)*6 (18)

4) (2x, v)*6 (24)

5) (3x, v)*6 (30)

6) (4x, v)*6 (36)

7-13) Her ilmeğe 36x (36) (7 sıra)

14) (4x, A)*6 (30)

15) (3x, A)*6 (24)

16) (2x, A)*6 (18)

İçini doldur, bitir.


GÖVDE

Kahverengi renkle başlayın.

1) sh içine 6x (6)

2) 6v (12)

3) (x, v)*6 (18)

4) (2x, v)*6 (24)

5) (7x, v)*3 (27)

6-9) Her ilmeğe 27x (27) (4 sıra)

10) (7x, A)*3 (24)

11) (2x, A)*6 (18)

İçine doldur, dikiş için ip bırak.


KULAKLAR: (2 adet)

Kahverengi renkle başlayın.

1) sh içine 6x (6)

2) 6v (12)

3) (x, v)*6 (18)

4) (5x, v)*3 (21)

5) Her ilmeğe 21x (21)

6) (5x, A)*3 (18)

6-9) Her ilmeğe 18x (18) (4 sıra)

10) İki duvar birlikte 8 ss (8)


AĞIZ:

Krem renkle başlayın.

1) sh içine 8x (8)

2) 8v (16)

3) Her ilmeğe 16x (16)

4) 16 ss (16) (sıkı çekin)

Dikiş için ip bırakın. 

Dikerken içini hafifçe doldurun.


AYAKLAR: (2 adet)

Krem renkle başlayın.

1) 7 zn, 5x, w, 4x, v (14)

2) v, 4x, 3v, 4x, 2v (20)

Kahverengi renkle devam edin.

3-4) Her ilmeğe 20x (20)

5) 5x, 4A, 7x (16)

6) 4x, A,M,A, 5x (12)

7) Her ilmeğe 12x (12)

İçine doldur, dikiş için ip bırak.


KOLLAR: (2 adet)

Krem renkle başlayın.

1) sh içine 6x (6)

2) 6v (12)

Kahverengi renkle devam edin.

3) Her ilmeğe 12x (12)

4) (2x,A)*3 (9)

5) Her ilmeğe 9x (9)

6) İki duvar birlikte 4x (4)

İçine doldur, dikiş için ip bırak.Nazar boncuğu anahtarlık tarifi

 

Pattern: @samyelidesign

MALZEMELER:
İplik: Alize Diva veya Nako pırlanta wayuu
Tığ: 1,50 mm
Anahtarlık aparatı
Boncuk elyaf

KISALTMALAR:
zn: zincir
sh: sihirli halka
x: sık iğne
v: artırma
( )*6 : parantez içindekini dışındaki sayı kadar tekrar etmek

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Siyah renkle başlayın.
1) sh içine 7x (7)
2) ss,1 zn, 7v (14)
Turkuaz renkle devam edin.
3) ss,1 zn, (x, v)*7 (21)
4) ss,1 zn, (2x, v)*7 (28)
5) ss,1 zn, (3x, v)*7 (35)

Beyaz renkle devam edin.
6) ss, 1 zn, 35x (35)
7) ss,1 zn, (4x, v)*7 (42)
Lacivert renkle devam edin
8) ss, 1 zn, 42x (42)
9) ss,1 zn, (6x, v)*6 (48)
10) ss,1 zn, (7x, v)*6 (54)

Tarif, 2 adet örülecek. Flo kısmlarından dikilecek. Dikiş bitmeden elyaf ile doldurulacak.

Dikiş için aşağıdaki videoyu izleyebilirsiniz.


17 Eylül 2020

EVİL EYE BEAD 🧿 (Free English Pattern)

EnglishTranslation: @samyelidesign

MATERİALS:

Yarn: Alize Diva or Nako pırlanta wayuu
Hook: 1,50 mm
Keychain apparatus
Fiberfill

ABBREVİATİONS:
st: stitch
ch: chain
mr: magic ring
sc: single crochet
inc: increase (2 sc in the next st)
( )*6 :  Repeat whatever is between the brackets the number of times stated

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Start with black yarn
1) magic ring and 7 sc into it (7)
2) ss,1 ch, (2 sc in the next st)*7 (14)
Change with turquoise color
3) ss,1 ch, (sc, 2 sc in the next st)*7 (21)
4) ss,1 ch, (2 sc, 2 sc in the next st)*7 (28)
5) ss,1 ch, (3 sc, 2 sc in the next st)*7 (35)

Change with white color
6) ss, 1 ch, sc in each st around (35)
7) ss,1 ch, (4 sc, 2 sc in the next st)*7 (42)
Change with navy blue color
8) ss, 1 ch, sc in each st around (42)
9) ss, 1 ch, (6 sc, 2 sc in the next st)*6 (48)
10) ss, 1 ch, (7 sc, 2 sc in the next st)*6 (54)

The recipe will be 2 pieces. It will be sewn from the FLO (front loop only) parts. Stitch will be filled with fiber before it is finished.

 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...